Παρέχουμε επαγγελματικές λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιώτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων και νέες επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική αγορά του σήμερα. Η εμπειρία και η αφοσίωσή μας θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα και έτσι να μπορούν να λάβουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ :

 •   Ενημέρωση Βιβλίων όλων των κατηγοριών, στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας           
  • Οργάνωση και Εποπτεία Λογιστηρίων ΑΕ & ΕΠΕ
  • Ανάπτυξη & εφαρμογή οικονομικών εκθέσεων αναφορών(MISReporting)
  • Τήρηση και έλεγχος μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Κατάρτιση Ισολογισμού & Οικονομικών Καταστάσεων
  • Ανάλυση και παρακολούθηση αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση
  • Εβδομαδιαία προσωπική επαφή με τα στελέχη του γραφείου μας