Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας μας είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσέλκυση και τη διατήρηση εξαιρετικών συνεργατών. Μια ποικιλία από προγράμματα προσφέρουν στους συνεργάτες μας την ευκαιρία να αναπτυχθούν, να ανταμειφθούν και να αναγνωριστούν για τις προσπάθειές τους.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ προσφέρει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζομένους μας, που περιλαμβάνει ιατρικές, οδοντιατρικές, ασφάλειες ζωής, ένα πλάνο συνταξιοδότησης, παροχή διδάκτρων για να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους και διακοπές μετ'αποδοχών. Πλήρεις λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες από το τμήμα του προσωπικού μας.