Φόροι μισθοδοσίας

Καταχώρηση 2011/10/06

Για το 2009 και το 2010, αν έχετε έναν εργαζόμενο εντός σπιτιού, όπως μια νταντά ή οικιακή βοηθό, θα πρέπει να τον δηλώσετε και να πληρώσετε τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών επί των μισθών, όταν υπερβαίνουν τα 1.700 ευρώ ανά έτος.